Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Dodatkowe informacje

1

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Pomorskiej 17, Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/1/DT/2018

  

UNIEWAŻNIONO

 

 

 

 

 

Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Dodatkowe informacje

2

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Pomorskiej 17, Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/2/DT/2018

  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Termin składania ofert: 09.07.2018 r. do godz.15.15

Termin otwarcia ofert: 10.07.2018 r. o godz. 9.00

Wadium:

Zadanie 1- 2 500 zł

Zadanie 2- 2 500 zł

Zadanie 3- 1 500 zł

Zadanie 4- 1 500 zł