Nazwa: Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Adres: Grunwaldzka 21A, kod: 10-123 Olsztyn


Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Numer KRS: 0000012322


Numer PKD: 6820Z


Numer REGON: 510682803


Numer NIP: 739-29-09-328


Kapitał Spółki: 51 309 000,00 zł.