PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z  ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jest:

1)  kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,

2)  zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z

3)   wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

4)     roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych ·i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,

5)  rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,

6)  przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,

7)   wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,

8)     wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowychi klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

9)  wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29. Z,

10)  tynkowanie - PKD 43.31.Z,

11)  zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,

12)  posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,

13)  malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,

14)  wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,

15)  wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z,

16)  pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
– PKD 43.99.Z.