Lp.

Tytuł ogłoszenia

Numer ogłoszenia

Dodatkowe informacje

6

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/6/DT/2018

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Termin składania ofert: 19.10.2018 r. do godz.9.00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2018 r. o godz. 9.30

Wadium:

Zadanie 1- 2 500 zł

Zadanie 2- 1 500 zł

Zadanie 3- 1 500 zł

5

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/5/DT/2018

UNIEWAŻNIONO
4

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/4/DT/2018 UNIEWAŻNIONO
3

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Pomorskiej 17, Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/3/DT/2018

ROZSTRZYGNIĘTO

Zadanie 1

WYKONAWCA:

Mariusz Wojciech Barbachowski P.H.U. Gryf

2

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Pomorskiej 17, Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/2/DT/2018 UNIEWAŻNIONO
1

Remont powierzchni płyt balkonowych w budynku przy ulicy Pomorskiej 17, Gałczyńskiego 76, Bałtyckiej 5b, Bałtyckiej 5c w Olsztynie.

Załączniki:

P/1/DT/2018

 

UNIEWAŻNIONO